Záhradná a krajinná architektúra

Palkoplant Záhradná  a krajinná architektúra

Záhradná  a krajinná architektúra

 

Užšie a širšie prostredie okolo nás, ktoré dáva rámec každodennému životu, ako je záhrada nášho domu, cesta ktorou chodíme, miesto kde sa denne prechádzame, miesto kde žijeme, ovplyvňuje našu náladu, náš vkus, a estetický rozvoj našich detí oveľa viac ako čokoľvek iné. Systematickosť, transparentnosť a funkcionalita je taká dôležitá pri vytváraní životného prostredia, ako vôňa kvetov, šuchotanie listov, let vtákov a motýľov pre naše potešenie.

Úlohou profesie záhradného architekta je, aby pri vytváraní životného prostredia použil niečo z dokonalej harmónie, ktorú môže poskytnúť len príroda. Pri dizajnérskej a realizačnej činnosti cítime zodpovednosť za to, aby sme vytvorili lepšie a krajšie životné prostredie v našich mestách a obciach.

Realizácii záhradnej a krajinnej architektúry predchádza plánovanie, ktoré uľahčí:
– Zabezpečiť, aby realizácia zodpovedala platným stavebným normám a predpisom
– Pomôcť vypočítať očakávané investičné náklady
– Zabezpečiť prístup k prostriedkom z fondov, realizáciou projektov
– Prezentáciu myšlienok a návrhov vizuálne pochopiteľným spôsobom