Kert- és Tájépítészet

Palkoplant Kert- és Tájépítészet

Kert- és Tájépítészet

A minket körülvevő szűkebb és tágabb környezet, ami mindennapi életünk tevékenységeinek ad keretet – házunk kertje, az út ahol járunk, a tér ahol nap mint nap átsétálunk, a település ahol élünk – sokkal inkább befolyásolja hangulatunkat, ízlésünket, gyermekeink esztétikai igényének kialakítását mint bármi más. A rendezettség, az áttekinthetőség, a funkcióhoz tartozó célszerű forma a környezetalakításban éppolyan fontos, mint a virágok illata, a lombok suhogása, a pillangók és madarak röpte adta öröm.

A tájépítész szakma feladata, hogy épített környezetünk színvonalas kialakítása során valamit visszacsempésszünk abból a tökéletes harmóniából, amit a természet képes nyújtani. Tervezői és kivitelezői tevékenységünk során ezen túlmenően felelősséget érzünk a valamikor jobb napokat látott városok és falvak esztétikus lakókörnyezetének, közösségi tereinek kialakításáért.

A kert- és parképítést minden esetben terv készítése előzi meg, ami nemcsak a kivitelezés menetét könnyíti, hanem:
– biztosítja a létesítmény megfelelését az érvényes építésügyi jogszabályoknak és szabványoknak,
– segítségével pontosan kiszámolhatók a beruházás várható költségei,
– hozzásegíti az építtetőt pályázati források eléréséhez,
– vizuálisan, mindenki számára érthető módon jeleníti meg a különböző elképzeléseket, segítve ezzel az érintetteket a kommunikációban és a döntéshozásban.