Údržba parkov

Palko Plant -Údržba  parkov

Údržba parkov

– kosenie trávnikov, starostlivosť o trávnik, rekonštrukcia trávnikov
– rez okrasných stromov a kríkov
– údržba záhonov
– zásobovanie živinami
– letné výsadby
– odpratávanie snehu