Architektúra verejných priestorov a parkov

Palko Plant -Architektúra verejných priestorov a parkov

Architektúra verejných priestorov a parkov

Verejné priestranstvá sú miesta stretnutí, námestia, ulice, parky a verejné záhrady. Tieto miesta nie sú spracované podľa individuálnych potrieb, ale slúžia pre verejnosť, pre turistov, pre celé mesto a ich úlohou je, aby doprava a trávenie voľného času bolo v nich bezpečné a pohodlné. Pri výstavbe takýchto verejných priestorov sa musí splniť viacero stavebných predpisov a musia byť aj vhodné pre obraz obce.
Aby tieto vytvorené miesta boli na najvyššej úrovni z hľadiska hodnoty, estetiky a užitočnosti, musia byť zrealizované len so starostlivým plánovaním a kvalitne odvedenou stavebnou prácou.<