Údržba lesných porastov

Palko Plant - Údržba lesných porastov

Údržba lesných porastov

– starostlivosť o les
– starostlivosť o lesný porast
– čistenie priestoru, výrub
– ochranné oplotenie
– vybudovanie náučných chodníkov