Údržba lesných porastov

Palko Plant - Údržba lesných porastov

Údržba lesných porastov

- starostlivosť o les - starostlivosť o lesný porast - čistenie priestoru, výrub - ochranné oplotenie - vybudovanie náučných chodníkov