Architektúra kostolných záhrad

Palko Plant - Architektúra kostolných záhrad

Architektúra kostolných záhrad

Všeobecne sa dá povedať, že kostol je okrasou obce, je to architektonická hodnota a v mnohých obciach je to jediná historická pamiatka. Zo skúseností má kostolná záhrada len zriedka štýl stavby, a to aj napriek tomu, že každej architektonickej ére zodpovedá jedna éra záhrad a okrem toho môže byť miestom rastlinnej symboliky ktorá bola dôležitá v náboženstve. Pri rekonštrukcii starých kostolných záhrad a pri výstavbe nových kostolných záhrad berieme tieto poznatky do úvahy a staráme sa o to, aby kostol mal adekvátne prostredie.